BAHASA MELAYU


           Aspek Pembentukan Kata:  Kata Terbitan (Pengimbuhan)Kata
Terbitan
Berawalan

Awalan Kata Nama
pe-     (pelari, perakus, penyapu)
pem-  (pembawa, pembuat, pemveto)
pen-   (pendatang, pencari, penjual)
peng- (penggali, pengkhianat, pengukur)
penge- (pengebom, pengetin, pengelap)
pel-    (pelajar)
per-    (perasap, perbara, pertapa)
pe-     (pesara, pekedai, petani)
ke-     (ketua, kelipat, kekasih)
juru-   (juruukur, juruwang, juruterbang)
maha- (mahasiswa, mahaguru, maharaja)
tata-   (tatabuku, tatabahasa, tatacara)
pra-    (prasejarah, prakata, prasangka)
sub-   (subteks, subsistem, substandard)
supra- (suprakelas, supranasional, suprasegmental)
eka-    (ekabahasa, ekawarna, ekapaksi)
dwi-    (dwibahasa, dwifungsi, dwiambang)
Kata
Terbitan
Berawalan

Awalan Kata Kerja
me-       (melawan, menyikat,  merasa)
mem-    (membawa, memveto, memfitnah)
men-     (mendaki, mencadang, mentadbir)
meng-   (menggali, mengikut, mengajar)
menge-  (mengecat, mengekod, mengetut)
memper- (memperisteri, memperhamba, memperluas)
ber-       (berjalan, berganti, berserta)
be-        (beraja, berasa, berupa)
bel-       (belajar)
ter-        (terjebak, terbentuk, terjelus)
di-         (diatur, ditimbang, disusun)
diper-    (diperisteri, dipercepat, diperoleh)Kata
Terbitan
Berakhiran


Akhiran Kata Nama
-an        (pakaian, jahitan, mainan)
-wan     (sasterawan, angkasawan, usahawan)
-man     (budiman, seniman)
-wati      (seniwati, olahragawati)
-isme     (nasionalisme, sosialisme, komunisme)
-in          (hadirin, muslimin)
-at          (muslimat)
-ah         (ustazah, sultanah)
Kata
Terbitan
Berakhiran
Akhiran Kata Kerja:
-kan       (buatkan, gunakan, besarkan)
-i            (turuti, duduki, berkati)Kata
Terbitan
Berapitan


Apitan Kata Nama:
pe-…-an     (pelaksanaan, perasaan, penyiaran, pesisiran,
                    peperangan, pekarangan)
pem-...-an    (pembuatan, pembinaan, pemfitnahan)
pen-...-an     (pentakrifan, pendapatan, pencarian)
peng-...-an   (penggunaan, pengkhayalan, pengairan)
penge-...-an (pengehadan, pengesahan, pengesyoran)
per-...-an      (persalinan, perkuburan, permainan)
pel-…-an      (pelajaran)
ke-…-an       (kelainan, kelebihan, kedukaan)Kata
Terbitan
Berapitan

Apitan Kata Kerja:
me-…-kan      (memainkan, melukakan, menakutkan)
men-…-kan    (mendermakan, mentakrifkan, menzahirkan)
mem-...-kan    (membaharukan, membaikkan, memvariasikan)
meng-...-kan   (menggunakan, mengkhayalkan, menghiraukan)
menge-…-kan (mengepinkan, mengecamkan, mengetinkan)
ber-...-kan      (beralaskan, berlaukkan, berbajukan)
ber-...-an        (berlanjutan, bermaafan, berjauhan)
di-…-kan        (dibiarkan, digunakan, dipisahkan)
me-...-i           (melalui, memasuki, menyedari)
men-...-i         (mencurigai, menciumi, menziarahi)
mem-…-i        (membaharui, membohongi, mempercayai)
meng-…-i       (menganggotai, menggauli, mengekori)
di-...-i              (didekati, dimulai, diadili)
diper-…-kan   (diperdengarkan, diperlihatkan, diperbahaskan)
memper-...-kan (memperdengarkan, memperlihatkan,
                          memperjuangkan)
memper-...-i   (memperingati, mempercayai, memperkawani,
                       mempersuami, memperisteri)
ke-...-an         (kehujanan, kehausan, kepanasan)
Kata Terbitan
Berapitan
Apitan Kata Adjektif:
ke-…-an        (keinggerisan, keakraban, kecinaan)


Kata Terbitan
Bersisipan

Sisipan Kata Nama:
-el-    (kelengkeng, telunjuk, kelabut)
-er-   (keruping, seruling, serabut)

Sisipan Kata Adjektif:
-el-    (kelebak, selerak, gelembung)
-er-   (gerodak, kerelip)
-em-  (gemilang, semerbak, gemerlap)
-in-    (sinambung)
-el-    (jelajah, gelegak)

0 ulasan:

Catat Ulasan

SOLAT TIANG AGAMA

DETIK DEMI DETIK SPM..

SAAT DEMI SAAT ...PMR